HTVC
Khoa giáo
GENERATION X

Kênh phát sóng: National Geographic

Giờ phát sóng: Thứ 4 hàng tuần tháng 5/2016 lúc 21h00

Thể loại: Khoa giáo

Diễn viên: Đang cập nhật

Số tập: 4 tập

Nội dung

Cùng đón xem chương trình "Generation X" phân tích những sự kiện lịch sử đã định hình thế hệ giữa kỷ nguyên bùng nổ dân số và thế hệ Millenials, những người sinh từ năm 1961 đến năm 1981: Thế hệ X. 

Phát sóng Thứ 4 hàng tuần tháng 5/2016 lúc 21h00

 

04/5 

21h00  X: The Generation That Changed the World – The Geek Shall Inherit The Earth
11/5 21h00 X: The Generation That Changed the World – The Power of Disruption
18/5 21h00 X: The Generation That Changed the World – Family, Reimagined
25/5 21h00 X: The Generation That Changed the World – The Politics of X

 

Chương trình cùng thể loại

Kênh: DIVA

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: National Geographic HD

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: Da Vinci

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: HTVC PhụNữ

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: OUTDOOR

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: National Geographic

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: National Geographic

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: Da Vinci

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: Da Vinci

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: National Geographic

Diễn viên: Đang cập nhật