HTVC
Phim hoạt hình
THẾ GIỚI MIXEL

Kênh phát sóng: Cartoon Network

Giờ phát sóng: CN, 4/10/2015 lúc 18h30

Thể loại: Tình cảm

Diễn viên: Đang cập nhật

Số tập: Đang cập nhật

Nội dung

Một nhóm Mixel thực hiện cuộc tìm kiếm mixamajig huyền thoại mà không biết rằng nó nằm trong kịch bản tội lỗi của vua Nix. Đón xem tập phim đặc biệt 22 phút về các Mixel, chỉ có trên Cartoon Network.

Phát sóng CN, 4/10/2015 lúc 18h30

Chương trình cùng thể loại

Kênh: K+1 HD (*)

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: Cartoon Network

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: Da Vinci

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: Cartoon Network

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: Cartoon Network

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: Cartoon Network HD Channel

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: Cartoon Network

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: Baby TV

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: Cartoon Network

Diễn viên: Đang cập nhật

Kênh: FOX Movies

Diễn viên: Đang cập nhật