HTVC
HTVC thông báo thay đổi vị trí kênh phát sóng
26/09/2017

 

Từ 0 giờ ngày 1/10/2017, HTVC sẽ thay thế vị trí một số kênh truyền hình cụ thế như sau:

 

Gói kênh HTVC SD
+ Kênh Truyền hình Fox Family HD thay thế kênh Truyền hình VTC14 HD (vị trí 36)
+ Kênh Truyền hình Fox HD thay thế kênh Truyền hình VTC1 HD (vị trí 37)
+ Kênh Truyền hình VTC1 HD thay thế Kênh Truyền hình Vĩnh Long 2 (vị trí 66)
+ Kênh Truyền hình VTC14 HD thay thế Kênh Truyền hình YouTV (vị trí 67)
+ Kênh Truyền hình YouTV thay thế Kênh Truyền hình HTVC Phim (vị trí 80)
+ Kênh Truyền hình DN9 thay thế Kênh Truyền hình VNK (vị trí 106)

 

Gói kênh Cáp HTVC Analog:
+ Kênh Truyền hình Fox Family HD thay thế Kênh Truyền hình KBS (vị trí 62)
+ Kênh Truyền hình VTC14 thay thế Kênh Truyền hình H1
+ Kênh Truyền hình VTC5 thay thế Kênh Truyền hình VTC8 (vị trí 30)

 

Gói kênh Vệ tinh:
+ Kênh Truyền hình VTV-Hyumdai lên trên hạ tầng vệ tinh

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001789