HTVC
Thông Báo Bảo Trì Nâng Cấp Máy Chủ Website HTVC.VN
05/10/2017

 

Từ 21h00 ngày 05/10/2017 đến 2h00 ngày 06/10/2017: HTVC tiến hành Nâng cấp và cấu hình tối ưu hệ thống server cho Website HTVC.VN

 

Trong thời gian chúng tôi thực hiện nâng cấp và tối ưu hệ thống, website HTVC.VN tạm thời bị gián đoạn. Thời gian gián đoạn dự kiến khoảng 5 giờ.

 

Rất mong quý khách hàng thông cảm cho sự bất tiện này!