HTVC
Diễu hành Chào mừng Cúp truyền hình 2024 tại thành phố Điện Biên Phủ
02/04/2024

Ngày hôm nay, tại Thành phố Điện Biên Phủ đã diễn ra buổi diễu hành Chào mừng Cúp truyền hình 2024. 

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu:

 

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 4 người, xe scooter, xe môtô và văn bản

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người, đường, đám đông và văn bản

Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản