HTVC
HTVC ỦNG HỘ ĐỢT 2 QUỸ CHUNG MỘT TẤM LÒNG
09/03/2021

Tiếp tục hưởng ứng Quỹ Chung một tấm lòng do Đài Truyền hình TP.HCM phát động, sáng qua (8/3), tập thể Chi bộ HTV-TMS đã đến và đóng góp toàn bộ số tiền thu được từ các đảng viên (đợt 2). Tính đến nay, tập thể nhân viên HTV-TMS đã ủng hộ gần 15 triệu đồng.

 

 

Sau nửa tháng phát động, chương trình đã nhận được rất nhiều sự đóng góp từ những tấm lòng vàng. Hy vọng, với sự lan tỏa của chương trình và góp sức của toàn dân, vaccine sẽ có đủ cho tất cả mọi người. Các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Công đoàn HTV-TMS vẫn đang tiếp tục nhận sự đóng góp từ người lao động.